Jumlah Hari Kerja Hilang Akibat Kecelakaan

Semua kecelakaan yang mengakibatkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya semula lebih dari 1 x 24 jam dikategorikan sebagai lost time injury (LTI).
Jumlah hari kerja hilang dibuktikan berdasarkan jumlah sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja seperti semula dan dibuktikan dengan surat dokter. Selain dengan surat dokter, jumlah hari kerja hilang dapat langsung ditentukan berdasarkan konversi yang disesuaikan dengan cidera yang dialami.

Sebagai contoh adalah jumlah hari kerja hilang pada kecelakaan yang berakibat mati adalah 6000 hari, buta kedua mata 6000 hari, amputasi jari telunjuk ruas ujung 100, dan lain sebagainya.
Berikut adalah konversi jumlah hari kerja hilang akibat kecelakaan. sila klik link dibawah ini.

klik disni --> Keputusan KAIT No 1364 Penentuan Hari Kerja Hilang


Post a Comment for "Jumlah Hari Kerja Hilang Akibat Kecelakaan"